Töötab Vähihaigete Toetusravi  kabinet  Tartus Tiigi 11, Tiigi Seltsimaja I korrusel.
Vähihaiged või pereliikmed võivad pöörduda tervisemuredega, samuti saada õpetust vähihaigetele vajaliku toitumise ja abivahendite osas.
Kabinet avatud  tööpäeviti kell 10-14.
Praegusel Covid-19 viiruse perioodil vajalik etteregistreerimine.
Meie telefonid:
7341092
56217379
5130087
Küsimuste korral saab kontakti võtta ka  meili teel: toetusravi@toetusravi.ee

Kodune toetusravi tegutses Eestis 1997. aastast alates. Kõigis maakondades töötasid meditsiinilised töörühmad, kuhu kuulusid arst(id) ja meditsiiniõed. Ravi toimus arsti juhtimisel. Õed tegid kõik vajalikud protseduurid. Ka arstid tegid koduvisiite. Haigetel ja nende omastel oli võimalik saada ravi kodus kuni surmani, kui patsient ja tema omaksed seda soovisid. Koduse toetusravi eesmärk oli aidata säilitada elu füüsilist, vaimset ja üldinimlikku kvaliteeti.

Kuid alates 01.01.2021 SA Vähihaigete Toetusravil puudub leping Haigekassaga, seetõttu ei võeta enam koduravisse patsiente.

KASULIKKU LUGEMIST

Palliatiivne ravi

Igal aastal diagnoositakse Eestis üle 9000 inimesel pahaloomuline kasvaja. Vaatamata kaasaegse meditsiini laialdastele võimalustele ei saa ligi pooled kasvajaga haigetest terveks. See tähendab, et mitmetest erinevatest ravikuuridest hoolimata haigus ei taandu või siis on haigus olnud juba diagnoosimisel nii kaugele arenenud, et haigust parandav ravi ei ole võimalik.
Sellises olukorras minnakse üle järgmisse ravifaasi, alustatakse palliatiivse raviga.

Rohkem informatsiooni saad siin: Palliatiivne ravi

Паллиативное лечение

Каждый год в Эстонии более чем у 9000 человек диагностируется злокачественная опухоль. Несмотря на широкие возможности современной медицины, около половины больных раком не могут выздороветь. Это означает, что, несмотря на многие различные курсы лечения, болезнь не отступает или болезнь уже при диагностировании так далеко зашла, что избавляющее от заболевания лечение невозможно.
В этой ситуации переходят к следующей фазе лечения, начинают паллиативное лечение.

Читать больше: Паллиативное лечение

Tutvu ka Edmontoni sümptomite hindamise süsteemiga: Edmontoni hindamise süsteem

Ознакомься также и с системой оценивания симптомов по шкале Эдмонтона: Система оценивания